WEB BRIEF – ZADANIE PRE TVORBU WEBOVÝCH RIEŠENÍ

    7. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU:    ĎAKUJEME ZA VYPLNENIE

    PO PREŠTUDOVANÍ PODKLADOV VÁM ZAŠLEME CENOVÚ KALKULÁCIU A ODHADOVANÝ TERMÍN DODANIA.