process experience

01

process experience

  • o 10% bližšie k unikátnemu webu 10% 10%

projektový manažment

scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio

01
brief

Vyplnenie formulára objasňujúci cieľ a potreby.

02
call

Osobný telefonát na upresnenie detailov z briefu.

03
terms

Cenová ponuka odhadovanej investíce projektu.

04
contract

Uzavretie zmluvy o spolupráci.

05
meet

Osobné / online stretnutie s realizačným tímom.

Projektový
manažér

Webdeveloper
UX

Artdirector
UX/UI

02

process experience

  • o 35% bližšie k unikátnemu webu 35% 35%

UX/UI OPTIMALIZÁCIA

scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio

01
UX
ANALÝZA

V prípade, že už stránku vlastníte, je vhodné v tomto bode procesu nahliadnuť do pozadia dát, informácii a doterajšieho správania návštevníkov. Analýza slúži ako dobrý základ pred tvorbou podrobného a zmysluplného wireframu.

Wireframe určuje detailnú architektúru umiestnenia funkčných prvkov, obrázkov a textu formou diagramov. Definuje navigačné prvky a odkazy. Obsahuje popis správania jednotlivých funkčných prvkov. Nie je však grafickým návrhom. Fáza webdizajnu následuje až po schválení wireframu.

02
WIREFRAME

Výstupom UX a UI optimalizácie je návrh rozmiestnenia obsahu, navigačných prvkov a logiky internetovej stránky vo forme tzv. wireframe. Táto fáza je ideálna pre zapracovanie všetkých vecných pripomienok.

Prínos UX/UI OPTIMALIZÁCIE

Výskum | Dizajn | Vývoj | testovanie

scrollers.studio scrollers.studio

užitočnosť, jednoduchosť použitia a efektivita IMPLEMENTÁCIE

používatel’sky prívetivá navigácia a premyslené kategorizovanie obsahu

dizajn, ktorý rešpektuje potreby produktu, služby a návštevníka

03

process experience

  • o 50% bližšie k unikátnemu webu 50% 50%

Artdirection – WEBDESIGN

scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio

01
ART
DIRECTION

Definovanie spôsobu, formy vizuálneho vyjadrenia a smerovanie projektu na základe potrieb a zadania klienta.

02
WEB
DESIGN / UI

Spracovanie grafického návrhu jednej podstránky – homepage na základe schváleného wireframu a definovaného konceptu v spolupráci s Art directorom.

03
CHECK
PLEASE

Hotovú homepage obdrží klient formou linku na ktorom budú prebiehať kolá pripomienok. Až po schválení odchádza dizajn k developerom.

04

process experience

  • 100% unikátny web je na svete 100% 100%

web development

scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio

01
development
 

Developer preberá dizajn od webdizajnéra a začína sa vývoj webovej stránky. Aj v tomto bode procesu sa najskôr schváli homepage, nakoľko z nej vychádzajú kľúčové prvky, následne sa postaví zvyšok podstránok.

 

02
Testing
& hand over

Testovanie je nevyhnutnou súčasťou vývojového procesu. Keďže naším cieľom je dodať produkt, ktorý funguje bezchybne, testujeme na viacerých úrovniach a zariadeniach.

03
launch
 

Big moment! Vaša webová stránka je hotová a úspešne môže vítať svojich nových návštevníkov a zákazníkov.

Úspešnosť webu si vyžaduje pravidelnú starostlivosť

05

care experience

  • 100% 100%

Kde niečo končí, iné začína.
U nás je to starostlivosť.

majte váš web pod kontrolou
prostredníctvom ročnej starostlivosti

scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio scrollers.studio

ESSENTIAL
CARE

240 €

bez DPH / rok

správa JEDNEJ WordPress
webOVEJ STRÁNKY ALEBO e-shopu

Z

Nasadenie SSL certifikátu

Z

Hosting a jedna doména

Z

Zálohovanie a obnovy zo záloh v hostingu:
Záloha 1x denne / archivácia 14 dní

Z

Zálohovanie a obnovy z offsite záloh:
Záloha 1x mesačne / archivácia 3 mesiace

Z

Nultá záloha webu

Z

Aktualizácia WordPress a pluginov – 1x mesačne

Z

Malware scan – 1x mesačne

Z

Report o stave webu – 1x ročne

Z

Spracovanie súborov cookie / cookie lišta, vytváranie databázy súhlasov

Z

Prepojenie s analytickým účtom Google Analytics 4

Bez obsahovej úpravy webu

SMART
CARE

600 €

bez DPH / rok

správa JEDNEJ WordPress
webOVEJ STRÁNKY ALEBO e-shopu

Z

Nasadenie SSL certifikátu

Z

Hosting a jedna doména

Z

Zálohovanie a obnovy zo záloh v hostingu:
Záloha 1x denne / archivácia 14 dní

Z

Zálohovanie a obnovy z offsite záloh:
Záloha 1x mesačne / archivácia 3 mesiace

Z

Nultá záloha webu

Z

Aktualizácia WordPress a pluginov – 1x mesačne

Z

Malware scan – 1x mesačne

Z

Report o stave webu – 1x ročne

Z

Spracovanie súborov cookie / cookie lišta, vytváranie databázy súhlasov

Z

Prepojenie s analytickým účtom Google Analytics 4

Z

12 hodín obsahovej úpravy webu

* Niektoré z hlavných funkcií hostingového riešenia

$

Natívna podpora HTTP/2 a TLS 1.3

$

HTTP cache pre statické súbory

$

SSD-only architektúra

$

10 Gbit/s pripojenie do internetu

$

512 MB PHP memory_limit

$

256 MB PHP upload_max_filesize a post_max_size

$

30 – 600 sekúnd PHP max_execution_time

$

Webový server: Apache web server + nginx, PHP 8, 7.4, 7.3,

$

Bezpečnosť

$

Automatické presmerovanie na HTTPS

$

Automaticky nainštalovaný Let’s Encrypt WildCard SSL certifikát

$

DNSSEC pre najpopulárnejšie domény

$

Natívna podpora TLS 1.3 (aj TLS 1.2) pre web Firewall + DDoS ochrana

$

Ochrana redakčných systémov

$

Vírus skener

$

Denné zálohovanie dát webu aj e-mailov po dobu posledných 14 dní

$

GEO IP a IP ochrana pre (S)FTP a e-maily

$

Dvojfaktorová autentifikácia do WebAdminu

$

Heslovanie adresárov

$

Serverové logy

$

Prehľad zmien vybraných nastavení s možnosťou obnovenia

$

Obnova zo zálohy

Tešíme sa na spoluprácu.

Let’s start a project together