E-SHOP BRIEF – ZADANIE PRE TVORBU INTERNETOVÉHO OBCHODU

  5. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU (Vyplňte v prípade, že máte existujúci e-shop. Ak e-shop nemáte, túto časť prosím preskočte):

  STRATÉGIE
  PRODUKTY A ŠTRUKTÚRA

  14. AKÉ SÚ VAŠE POŽIADAVKY NA PLATOBNÉ A DOPRAVNÉ MODULY?:
  18. POUŽÍVATE SKLADOVÝ, ÚČTOVNÝ ALEBO INFORMAČNÝ SYSTÉM, KTORÝ BUDE NAPOJENÝ NA NOVÝ E-SHOP?:  DOMÉNA A HOSTING
  POSLEDNÉ DETAILY


  ĎAKUJEME ZA VYPLNENIE

  PO PREŠTUDOVANÍ PODKLADOV VÁM ZAŠLEME CENOVÚ KALKULÁCIU A ODHADOVANÝ TERMÍN DODANIA.